Bài 1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

tran duc huy

Cho hình bình hành ABCD có tâm I \(\left(\frac{1}{2};0\right)\) . Phương trình AB là x-2y+2=0 , AB = 2AD . Tìm tọa độ điểm A biết A có hoành độ âm


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN