Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

Trương Huy Hoàng
Trương Huy Hoàng 17 tháng 1 lúc 23:11

f(0) = 1

\(\Rightarrow\) a.02 + b.0 + c = 1 

\(\Rightarrow\) c = 1

Vậy hệ số a = 0; b = 0; c = 1

f(1) = 2

\(\Rightarrow\) a.12 + b.1 + c = 2

\(\Rightarrow\) a + b + c = 2

Vậy hệ số a = 1; b = 1; c = 1

f(2) = 4

\(\Rightarrow\) a.22 + b.2 + c = 4

\(\Rightarrow\) 4a + 2b + c = 4

Vậy hệ số a = 4; b = 2; c = 1

Chúc bn học tốt! (chắc vậy :D)

 

Bình luận (0)
Lê Hoàng Long
Lê Hoàng Long 5 tháng 1 lúc 21:58

Ta có : a2020 - b2020 + c2020/b2020 - c2020 + d2020

= (a-b+c)2020/(b-c+d)2020 =(a-b+c/b-c+d)2020 (dpcm)

Bình luận (0)
Thịnh Gia Vân
Thịnh Gia Vân 5 tháng 1 lúc 19:45

undefined

Bình luận (1)
vũ quang bách
vũ quang bách 30 tháng 12 2020 lúc 21:07

A B C M D

Bình luận (0)
vũ quang bách
vũ quang bách 30 tháng 12 2020 lúc 21:09

xem lại đầu bài nhé

 

Bình luận (0)
LinhMiD...!
LinhMiD...! 29 tháng 12 2020 lúc 21:40

f(1)=-1phần 2 

f(-4)=-4 phần 2 =-2phần 1

 

 

Bình luận (0)
...chán
...chán 29 tháng 12 2020 lúc 21:51

Khi tính f(1)=>-1 phần 2 nhân 1= -1 phần 2

Khi tính f(-4)=> -1 phần 2 nhân -4 = 2

Bình luận (0)
...chán
...chán 29 tháng 12 2020 lúc 22:00

2^-1.2^x+2^x.4=9.2^5

=> 2^x.(2^-1+4)=288

=> 2^x.4,5=288

=> 2^x=288:4,5=64

=>x=6

Bình luận (0)
...chán
...chán 29 tháng 12 2020 lúc 22:01

dấu . là nhân nhahihi

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN