Ôn tập chương Hàm số và đồ thị

CHÂU Lê NHật
CHÂU Lê NHật 28 tháng 12 2020 lúc 20:33

Mình tính mãi mà cứ ra -1/20 nên mới hỏi mà kết quả là 20

Bình luận (0)

đề bài nam ơi

Bình luận (2)
Utlover
Utlover 24 tháng 12 2020 lúc 11:53

-12:(3/4-5/6)^2

=-12:(-1/12)^2

=-12:1/144

=-1728

Bình luận (0)

-12:\(\left(\dfrac{3}{4}-\dfrac{5}{6}\right)^{^{ }2}\)

=-12:\(\left(-\dfrac{1}{12}\right)^2\)

=-12:\(\dfrac{1}{144}\)=1728

Bình luận (1)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 12 2020 lúc 20:15

a) Ta có: \(\left(4x-1\right)^2=\left(1-4x\right)^2\)

\(\Leftrightarrow\left(4x-1\right)^2-\left(1-4x\right)^2=0\)

\(\Leftrightarrow\left(4x-1-1+4x\right)\left(4x-1+1-4x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow0\cdot x=0\)(luôn đúng)

Vậy: \(x\in R\)

b) Ta có: \(\dfrac{x-100}{24}+\dfrac{x-98}{26}+\dfrac{x-96}{28}=3\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-100}{24}-1+\dfrac{x-98}{26}-1+\dfrac{x-96}{28}-1=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{x-124}{24}+\dfrac{x-124}{26}+\dfrac{x-124}{28}=0\)

\(\Leftrightarrow\left(x-124\right)\cdot\left(\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{26}+\dfrac{1}{28}\right)=0\)

mà \(\dfrac{1}{24}+\dfrac{1}{16}+\dfrac{1}{28}>0\)

nên x-124=0

hay x=124

Vậy: x=124

Bình luận (0)
Gracy
Gracy 21 tháng 12 2020 lúc 20:44

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận

\(y=kx\)(k≠0)

TS:\(6=k3\)

      k =6:3

      k =2

Vậy hệ số tỉ lệ của y đối với x là 2

b) Vì x và y là hai đại lượng tỉ thuận

⇒y=kx(k≠0)

c) Vì x và y là hai đại lượng tỉ thuận

⇒y=kx(k≠0)

khi x=1

y=2.1

y=2

Khi x=2

y=2.2

y=4

 

Bình luận (0)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 12 tháng 12 2020 lúc 20:15

hahaTam giác ABC là tam giác vuông tại B. Hỏi đáp Toán

Bình luận (1)
Trần Đinh Phương Anh
Trần Đinh Phương Anh 12 tháng 12 2020 lúc 20:17

Tam giác ABC là tam giác vuông tại B. Hỏi đáp Toán

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN