Bài 38. Rêu - Cây rêu

Sad boy
8 tháng 6 lúc 17:22

những câu có dấu cộng ( đúng là )

CÂU C,D,Đ

 

 

Bình luận (2)
Sunflower
8 tháng 6 lúc 17:22

Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ?

    Em điền dấu + vào ô trống cho các ý đúng về cấu tạo của cây rêu :

 ..Sai... a) Rêu là thực vật có thân , lá , nhưng cấu tạo đơn giản .

 ..Sai.... b) Rêu là thực vật đã có hoa . 

.....Đúng... c) là thực vật chỉ sống trong môi trường ẩm ướt .

.....Đúng... d) Rêu là thực vật chưa có hoa .

..Đúng..... đ) Rêu snh sản bằng bào tử .

...Sai... e) Thân rêu có phân nhánh , có mạch dẫn .

Bình luận (1)
M r . V ô D a n h
8 tháng 6 lúc 17:24

S,S,Đ,Đ,Đ,S

Bình luận (0)
Laville Venom
16 tháng 5 lúc 21:18

tại vì các thực vật bậc thấp chưa có thân nên mới có chiều cao thấp

Bình luận (5)
Hương Nguyễn
16 tháng 5 lúc 22:57

- Rêu thường sống ở những nơi ẩm ướt do vậy chiều cao thấp thích hợp sống dưới tán của các loài cây khác hay phân bố ở những tầng thấp.

- Rêu chưa có mạch dẫn và chưa có rễ nên ở những độ cao thấp sẽ hạn chế việc mất nước và tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời.

Bình luận (0)
Huyền Bạch Hi
9 tháng 5 lúc 19:38

Vai trò của rêu rêu là hình thành chất mùn để làm than đá và tạo than bùn làm chất đốt và phân bón.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Đỗ Minh Châu
9 tháng 5 lúc 19:41

Vai trò của rêu rêu 

hình thành chất mùn:

để làm than đá và tạo than bùn làm chất đốt và phân bón.

 

Bình luận (0)
Hạnh Hồng
9 tháng 5 lúc 19:50

Vai trò của rêu rêu 

hình thành chất mùn:

để làm than đá và tạo than bùn làm chất đốt và phân bón.

 

 

Bình luận (0)
Sunflower
3 tháng 5 lúc 21:16

là một đơn vị phân loại thực vật, bao gồm các loài thực vật mềm, có kích thước 0,2–10 cm (0,1–3,9 in)

Bình luận (0)
lưu ánh quang
3 tháng 5 lúc 21:18

- Rêu có nhiều loại khác nhau nhưng ta sẽ chọn quan sát cây rêu tường.


- Nơi sống: thường mọc ở chỗ chân tường ẩm, cao khoảng 1 – 2 cm.

- Rêu là thực vật đầu tiên sống trên cạn. Có cấu tạo đơn giản:

+ Lá nhỏ, mỏng, chưa có mạch dẫn.

+ Thân ngắn, không phân nhánh, chưa có mạch dẫn.

+ Rễ giả, chưa có rễ chính thức có chức năng hút nước.

+ Không có hoa.

Bình luận (0)
Duong gaming
3 tháng 5 lúc 21:23

Rêu là nhóm thực vật bậc cao có thân và lá, không có rễ thật sự, sinh sản bằng bào tử, thường mọc ở chỗ ẩm ướt, lầy lội.

 
Bình luận (0)

Môi trường sống : + Những nơi ẩm ướt 

Cấu tạo :

+ Gồm thân, lá nhưng cấu tạo vẫn đơn giản vì thân không phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa.

Bình luận (2)
minh nguyet
2 tháng 5 lúc 15:38

- Môi trường sống của rêu: ở những nơi ầm ướt quanh nhà, lớp học, nơi chân tường hay bờ tường, trên đất hay thân cây to

- Cấu tạo của rêu: Rêu có nhiều loại, đều là những thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản: thân ko phân nhánh, chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức, chưa có hoa

Bình luận (1)

môi trường:ẩm

đặc điểm cấu tạo:rễ giả,chỉ có tác dụng bám chắc lấy chỗ đang sống

Bình luận (0)
Kieu Diem
10 tháng 5 2020 lúc 9:10

Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

Bình luận (0)
Nguyễn Võ Nam Phương
10 tháng 5 2020 lúc 9:12

Vì cây rêu đã có thân,lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức(chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh). Việc lấy nước và chất khoáng hòa tan trong nước vào cơ thể được thực hiện bằng cách thấm qua bề mặt.

Bình luận (0)
Hành Tây
30 tháng 4 lúc 21:13

Rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: - Rêu chưa có rễ chính thức(rễ giả). - Thân và lá chưa có mạch dẫn. ... Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức 

Bình luận (0)

Bất cứ cây nào cũng cần có nước để sống , nhưng rêu chưa có rễ , chưa có mạch đẫn hoàn chỉnh nên rêu buộc phải sống ở chỗ ẩm ướt để nước thẩm thấu qua bề mặt của rêu.

Bình luận (0)
Hành Tây
30 tháng 4 lúc 21:10

Rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: - Rêu chưa có rễ chính thức(rễ giả). - Thân và lá chưa có mạch dẫn. ... Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức 

Bình luận (1)

Rêu ở cạn nhưng lại chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì:

- Rêu chưa có rễ chính thức(rễ giả).

- Thân và lá chưa có mạch dẫn. ... Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở nơi ẩm ướt vì: Rêu đã có thân, lá, nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức (chưa thực hiện được chức năng hút và dẫn truyền hoàn chỉnh).

Bình luận (0)

* Cơ quan sinh sản:

- Rêu sinh sản bằng bào tử. Có túi bào tử chứa các bào tử nằm ở ngọn của cây rêu cái do sự thụ tinh tạo thành.

- Túi bào tử có đặc điểm: có thể mở nắp cho các bào tử rơi ra.

- Sinh sản hữu tính nhưng chưa có hoa.

* Cơ quan sinh dưỡng:

- Có lá là lá thật nhưng đơn giản: Rất bé nhỏ, thân không phân nhánh; lá mỏng, chưa có mạch dẫn.

- Chưa có rễ thật.

- Có rễ giả gồm: những sợi nhỏ làm nhiệm vụ hút.

Bình luận (0)
Smile
1 tháng 4 lúc 20:53
Tảo

- Chưa có rễ, thân , lá

Thực vật bậc cao

 

Rêu

- Đã có thân, lá, rễ "giả"

- Chưa có mạch dẫn

- Thực vật bậc cao

 

 

Bình luận (0)
Smile
1 tháng 4 lúc 20:54

Cơ thể tảo chưa phân hóa rõ rệt thành các bộ phận như rễ, thân và lá. Tuy nhiên ở rêu, các bộ phận này đã được phân hóa khá chi tiết thành thân, rễ giả và có lá được cấu tạo ở mức đơn giản. Nên rêu tiến hóa hơn

Bình luận (0)
don
1 tháng 4 lúc 20:58

tảo: chưa có các bộ phận chủ yếu(rễ,thân,lá)

       thực vật bậc cao

rêu:có thân,có rễ(nhưng rễ giả)

       ko có nạch dẫn

       thực vật bậc cao

Bình luận (0)
^JKIES Nguyễn^
27 tháng 3 lúc 18:44

Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

+ “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân). Chúng rất mảnh và nhỏ, phân nhánh ít nên khả năng hút nước còn nhiều hạn chế.

+ Rêu chưa có hệ thống mạch dẫn, do vậy nước không thể vận chuyển chặng đường dài trong cơ thể.

Bình luận (2)
Quang Nhân
27 tháng 3 lúc 18:45

 Rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt vì:

     + “Rễ” của rêu là rễ giả (các sợi nhỏ ở phía dưới thân). Chúng rất mảnh và nhỏ, phân nhánh ít nên khả năng hút nước còn nhiều hạn chế.

     + Rêu chưa có hệ thống mạch dẫn, do vậy nước không thể vận chuyển chặng đường dài trong cơ thể.

     Vì vậy để có đủ lượng nước cơ thể cần, rêu phải sống ở nơi ẩm ướt để hạn chế sự thoát hơi nước qua lá, luôn lấy được nước nhanh chóng và quá trình vận chuyển nước trong cây thuận lợi.

 
Bình luận (1)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN