Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 4
Số lượng câu trả lời 868
Điểm GP 123
Điểm SP 581

Người theo dõi (19)

SammyyAnhDao
RedhoodVN
Love sinh học
Akashi Seijuro

Đang theo dõi (0)