Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 80
Điểm GP 2
Điểm SP 19

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)

_Ice ♡
mlem mlem
Phương Trâm
Thảo Phương