Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1.Thí nghiệm về những điều kiện cần cho hạt nảy mầm :

a) Thí nghiệm 1 (làm trước ở nhà )

-Mục đích thínghiệm :

-Hãy viết kết quả thí nghiệm vài bảng dưới đây :

STT Điều kiện thí nghiệm Kết quả thí nghiệm (số hạt nảy mầm )
Cốc 1 10 hạt đỗ đen để khô
Cốc 2 10 hạt đõ đen ngâm ngập trong nước .


Cốc

10 hạt đỗ đen

để trong

bóng ẩm

-Nhận xét :

+ Hạt đỗ ở cốc nào đã nảy mầm ?

........................................................

+Giải thích vì sao hạt đỗ ở các cốc khác không nảy mầm được ?

......................................................

.....................................................

-Kết quả thí nghiệm cho ta biết hạt nảy mầm cần những điều kiện gì ?

................................................................................................................

b) Thí nghiệm 2

-Mục đích thí nghiệm :

.........................................................

-Nhận xét :

+Hạt đỗ trong cốc thí nghiệm này có nảy mầm được không ?Vì sao?

........................................................

+Ngoài điều kiện đủ nước ,đỷ không khí ,hạt nảy mầm còn cần điều kiện nào nữa ?

.........................................................

2. Những hiểu biết về điều kiện nảy mầm của hạt được cận dụng như thế nào trong sản xuất ?

Hãy giải thích các hiện tượng sau :

-Sau khi gieo hạt gặp trời mưa to , nếu đất bị úng thì phải tháo hết nước ngay .

.................................................................................................................

-Phải làm đất thật tơi xốp trước khi gieo hạt .

.................................................................................................................

-Khi trời rét phải phủ rác ,rơm rạ cho hạt đã gieo .

..................................................................................................................

-Phải gieo hạt đúng thời vụ

.................................................................................................................

-Phải bảo quản tốt hạt giống .

.........................................................

❤Câu hỏi

1.Trong thí nghiệm 2 ta đã dùng cốc thú nghiệm nào để làm đối chứng ?

.........................................................

- Giữa cốc đối chứng và cốc thí nghiệm chỉ khác nhau về điều kiện nào ?

.......................................................

-Thí nghiệm nhằm chứng minh điều gì ?

........... .............................................

2.Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm ?

.................................................................................................................

3* .Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

.......................................................

.................................................................................................................

Được cập nhật 15 tháng 2 lúc 17:31 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.