Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

hãy theo dõi để ủng hộ mình nha !

Bình luận (0)
Nguyễn Huyền Trâm
13 tháng 5 2020 lúc 22:44

Các điều kiện nảy mầm của hạt :

– Điều kiện bên ngoài: Hạt cần có đủ nước, không khí và nhiệt độ thích hợp thì mới nảy mầm được.

– Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt giống của hạt phải tốt, không bị sâu mọt, sứt sẹo hoặc mốc,…

Bình luận (0)
ToT_Nguyệt Nha
11 tháng 5 2020 lúc 11:19

Hạt của cây nào sau đây có thể nảy mầm ngay khi đang còn trên cây ?

A. Cây Đước

B. Cây Chuối

C. Cây Đậu xanh

D. Cây Xương rồng

( Cây đậu xanh là một số trường hợp đặc biệt)

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
1 tháng 5 2020 lúc 9:08

Thí nghiệm:

-Lấy tầm 30 hạt đậu

+10 hạt đầu để khô như vậy

+10 hạt nữa ngâm trong nước

+10 hạt còn lại đặt trên bông ẩm

-Sau 1 thời gian sau đem ra xem

Kết quả:

-Chỉ có hạt đặt trên bông ẩm nảy mầm

Kết luận:

-Hạt để khô không nảy mầm vì thiếu nước

-Hạt ngâm trong nước bị ngạt nước thiếu oxi

-Chỉ có hạt đặt trong bông âm có đủ nước, độ ẩm và oxi nên nảy mầm

=> Để hạt nảy mầm cần có đủ nước, độ ẩm và oxi

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
1 tháng 5 2020 lúc 12:40

1 Thí nghiệm nữa có thể là đặt hạt trong bóng tối

Bình luận (0)
Phan Đỗ Thành Nhân
3 tháng 4 2020 lúc 16:16

Trong các điều kiện cần cho sự nảy mầm của hạt, điều kiện đóng vai trò tiên quyết là hạt được bảo quản tốt, vẫn giữ nguyên vẹn phôi và chất dinh dưỡng dự trữ. Vì chúng cần phôi và chất dinh dưỡng để phát triển.

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Hương
18 tháng 2 2020 lúc 21:21

*Kết quả

+ Cốc thứ nhất: hạt không nảy mầm vì thiếu nước

+ Cốc thứ hai: hạt không nảy mầm vì không có đủ không khí để hô hấp

+ Cốc thứ ba: hạt nảy mầm vì có đủ các điều kiện ( nước, độ ẩm, không khí,..)

+ Cốc thứ tư: hạt không nảy mầm vì nhiệt độ không thích hợp

Bình luận (0)
Nguyễn Huy Hoàng Sơn
14 tháng 2 2020 lúc 10:07

bởi vì đó là chất thải ra từ loài vật hoặc con người

Bình luận (0)
Duy Khang ( acc phụ )
14 tháng 2 2020 lúc 10:38

câu hỏi vô duyên. ko liên quan đến chương trình học

Bình luận (0)
Ari Chan TM
16 tháng 2 2020 lúc 10:42

VÔ DUYÊN QUÁ.KO LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC

Bình luận (0)
Lê Phúc Tiến
12 tháng 5 2019 lúc 21:23

Chuẩn bị hai cốc,một cốc có nhiệt độ thích hợp và những điều kiện cần cho hạt nảy mầm khác,một cốc có nhiệt độ quá lạnh và những điều kiện cần cho hạt nảy mầm khác.Sau một thời gian,cốc có nhiệt độ thích hợp sẽ nảy mầm,còn cốc kia không nảy mầm.

Bình luận (0)
dinh lenh duc dung
12 tháng 5 2019 lúc 21:01

Cần thiết kế một nhóm lạc ngâm nước rồi ủ ẩm và một nhóm ngâm nước rồi để ngoài trời sau 3 ngày thi kiểm tra. Mong bạn tick cho mình nhé,cảm ơn bạn nhiềuhaha

Bình luận (0)
Thùy Trang
7 tháng 5 2019 lúc 5:24

- Phân loại thực vật là việc tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau của thực vật rồi xếp chúng thành cấp bậc phân loại theo trật tự nhất định. - Người ta phân chia thực vật thành các bậc phân loại từ cao đến thấp theo trật tự sau: Ngành — Lớp — Bộ — Họ — Chi — Loài

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN