Hỏi đáp môn Hóa học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. a, Em hãy cho biết vị trí của nguyên tố lưu huỳnh trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học ( ô nguyên tố, chu kì , nhóm)

b, Chó biết tính chất hóa học của lưu huỳnh và so sánh với tính chất hóa học của các nguyên tố: O,P,Se. Giải thích.

2. Ngâm một lá sắt trong 100ml dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc phản ứng, lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô rồi đem cân, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,2 gam so với khối lượng lá sắt ban đầu (giả thiết toàn bộ lượng đồng tạo thành bám trên lá sắt).

Xác định nồng độ mol của dung dịch CuSO4 đã dùng.

3. Hỗn hợp A ở dạng bột gồm Al và Fe. Trộn đều hỗ hợp A rồi chia làm 2 phần bằng nhau:

Cho phần (1) tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư, thu được 0,784 lít khí H2.

Cho phần (2) tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 0,336 lít khí H2.

(Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích được đo ở đktc)

Từ thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A nói trên.

4. Từ 1 tấn quặng hematit chứa 58% Fe2O3 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn gam chứa 95,5% sắt. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%

Giúp mình với mình cần gấp ạ hiiii>< cảm ơn mn trc ạ

Được cập nhật 1 giờ trước (20:48) 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.