Hỏi đáp môn Giáo dục công dân

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 1: Theo Luật Trẻ em quyền trẻ em được quy định tại chương mấy, bao nhiêu điều, bao nhiêu nhóm quyền?

A. Chương 2, điều 12 đến điều 36, gồm 25 nhóm quyền

B. Chương 2, điều 13 đến điều 37, gồm 25 nhóm quyền

C. Chương 3, điều 14 đến điều 36, gồm 23 nhóm quyền

Câu 2: Luật Trẻ em quy định tháng nào trong năm là Tháng hành động vì trẻ em?

A. Tháng 5 hàng năm

B. Tháng 6 hàng năm

C.Tháng 7 hàng năm

D.Tháng 8 hàng năm

Câu 3: Theo Luật Trẻ em thì Trẻ em là ai?

A. Là người dưới 16 tuổi

B. Là công dân Việt Nam dưới 16 tuổi

C. Là đối tượng dễ bị tổn thương, cần được bảo vệ

D. Là người 18 tuổi theo Công ước Quốc tế quy định

Câu 4: Luật trẻ em quy định trẻ em có bổn phận gì?

A. Bổn phận của trẻ em đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội

B. Bổn phận của trẻ em đối với nhà trường, cơ sở trợ giúp xã hội và cơ sở giáo dục khác

C. Bổn phận của trẻ em đối với quê hương, đất nước

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 5: Theo Luật Trẻ em quy định các cấp độ bảo vệ trẻ em như thế nào?

A. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây: Phòng ngừa; Hỗ trợ; Can thiệp

B. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây:Hỗ trợ; Phòng ngừa; Can thiệp

C. Bảo vệ trẻ em được thực hiện theo ba cấp độ sau đây:Can thiệp; Phòng ngừa; Hỗ trợ

D. Phòng ngừa; Bảo vệ; Can thiệp; Hỗ trợ

--Còn nữa--

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.