Ngân Khánh

(x+2)3+(3x-1)(3x+1)=(x+1)3

Giúp mình với ạ

\(\left(x+2\right)^3+\left(3x-1\right)\left(3x+1\right)=\left(x+1\right)^3\)

=>\(x^3+6x^2+12x+8+9x^2-1=x^3+3x^2+3x+1\)

=>\(15x^2+12x+7=3x^2+3x+1\)

=>\(12x^2+9x+6=0\)

\(\Leftrightarrow4x^2+3x+2=0\)

\(\text{Δ}=3^2-4\cdot4\cdot2=9-32=-23< 0\)

=>Phương trình vô nghiệm

Bình luận (0)
Kiều Vũ Linh
4 tháng 4 lúc 14:59

\(\left(x+2\right)^3+\left(3x-1\right)\left(3x+1\right)=\left(x-1\right)^3\)

\(x^3+6x^2+12x+8+9x^2-1=x^3+3x^2+3x+1\)

\(x^3+15x^2+12x+7-x^3-3x^2-3x-1=0\)

\(12x^2+9x+6=0\)

\(4x^2+3x+2=0\)

\(4x^2+2.2x.\dfrac{3}{4}+\dfrac{9}{16}+\dfrac{23}{16}=0\)

\(\left(2x+\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{23}{16}=0\)

Do \(\left(2x+\dfrac{3}{4}\right)^2\ge0\)

\(\Rightarrow\left(2x+\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{23}{16}>0\)

\(\Rightarrow\left(2x+\dfrac{3}{4}\right)^2+\dfrac{23}{16}=0\) là vô lý

Vậy \(S=\varnothing\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NGUYỄN VŨ KHÁNH LINH - 8...
Xem chi tiết
giang phạm
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Quỳnh Như
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Anh
Xem chi tiết
Little_Princess_From_The...
Xem chi tiết
Mai Nhật Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hải Đăng
Xem chi tiết
nguyenthiphuongthao
Xem chi tiết