(X²-3x+1)(x²-3x+2)=2

POP POP
Hôm kia lúc 10:47

Đề yêu cầu gì đó em?

Bình luận (0)
Phùng Công Anh
Hôm kia lúc 11:13

Bạn tham khảo

\((x^2-3x+1)(x^2-3x+2)=2\)

Đặt \(x^2-3x+1,5=y(y \ge-0,75)\)

\(pt \Leftrightarrow(y-0,5)(y+0,5)=2 \)

\(\Leftrightarrow y^2-0,25=2\)

\(\Leftrightarrow y^2=2,25\)

\(\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} y=1,5(N)\\ y=-1,5(L)\end{matrix}\right.\)
Với \(y=1,5 \Rightarrow x^2-3x+1,5=1,5\)

\(\Leftrightarrow x(x-3)=0\)

\(\Leftrightarrow \left[\begin{matrix} x=0\\ x=3\end{matrix}\right.\)

Vậy \(\text{S={0;3}}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Vũ Phương Thảo
Xem chi tiết
Giang
Xem chi tiết
pé lầyy
Xem chi tiết
pé lầyy
Xem chi tiết
Bao Nguyen
Xem chi tiết
infinity8
Xem chi tiết
viên cổn cổn
Xem chi tiết
lê anh phương
Xem chi tiết
Nguyễn Thiện Thắng
Xem chi tiết
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)