minh

virus sars-cov 2(covid 19) gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người như thế nào

Hiếu Minh
3 tháng 12 2021 lúc 5:06

Tham khảo

Như vậy, virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ.

Bình luận (0)
Tiến Hoàng Minh
3 tháng 12 2021 lúc 5:21

Tham khảo

Như vậy, virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ.

 

Bình luận (0)
Lily Nguyễn
3 tháng 12 2021 lúc 6:56

Tham khảo: 

Virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ

Bình luận (0)
qlamm
3 tháng 12 2021 lúc 22:52

Tham khảo

Như vậy, virus SARS-CoV-2 tấn công vào lớp tế bào Cilia thì sẽ làm suy giảm chức năng của niêm mạc. Vì thế, mô phổi không thể được bảo vệ và sẽ bị tổn thương bởi virus. Lúc này, phổi sẽ bị viêm nhiễm, hoạt động cung cấp oxy cho máu bị trì trệ.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kiều Đông Du

- Khi các cầu thận bị viêm và suy thoái có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như thế nào đến sức khỏe ?

- Khi các tế bào ống thận làm việc kém hiệu quả hay bị tổn thương có thể dẫn đến hậu quả như thế nào tới sức khỏe ?

- Khi đường dẫn nước tiểu bị nghẽn bởi sỏi có thể ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe ?

Kiều Đông Du

Sức khỏe của mẹ ảnh hưởng như thế nào đối với sự phát triển của thai ? Từ sự phân tích đó có thể đi đến kết luận gì về những việc cần làm và những điều nên tránh để thai phát triển tốt và con sinh ra khỏe mạnh, phát triển bình thường ?

Kiều Đông Du

Hãy trao đổi theo nhóm các câu hỏi sau:

- Vì sao nói ngủ là nhu cầu sinh lí của cơ thể, giấc ngủ ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe của con người?

- Muốn có giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì, nếu những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến giấc ngủ.

Kiều Đông Du

Giấc ngủ có ý nghĩa như thế nào với sức khỏe con người?

A. Là thời gian tốt để gan đào thải chất độc.

B. Mắt được nghỉ ngơi.

C. Phục hồi hoạt động cho hệ thần kinh và các cơ quan.

D. Cả 3 đáp án trên.

Khoá học trên Online Math (olm.vn)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)