trần vũ hoàng phúc

Viết PTHH (lấy ví dụ với các chất cụ thể) theo dãy chuyển hóa sau:

loading...

乇尺尺のレ
6 tháng 12 2023 lúc 21:38

\(\left(1\right)2Cu+O_2\xrightarrow[]{t^0}2CuO\\ \left(2\right)CuO+H_2\xrightarrow[]{t^0}Cu+H_2O\\ \left(3\right)CaO+H_2O\rightarrow Ca\left(OH\right)_2\\ \left(4\right)Cu\left(OH\right)_2\xrightarrow[]{t^0}CuO+H_2O\\ \left(5\right)Fe+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2\\ \left(6\right) Fe+CuSO_4\rightarrow Cu+FeSO_4\)

\(\left(7\right)FeO+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2O\\ \left(8\right)CaCO_3\xrightarrow[t^0]{}CaO+CO_2\\ \left(9\right)FeCl_2+2NaOH\rightarrow Fe\left(OH\right)_2+2NaCl\\ \left(10\right)2NaOH+CO_2\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\\ \left(11\right)S+Fe\xrightarrow[t^0]{}FeS\\ \left(12\right)2NaOH+2H_2O\xrightarrow[đpcmn]{}2NaOH+Cl_2+H_2\\ \left(13\right)SO_2+CaO\rightarrow CaSO_3\\ \left(14\right)MgSO_3\xrightarrow[t^0]{}MgO+SO_2\\ \left(15\right)BaCl_2+H_2SO_4\rightarrow BaSO_4+2HCl\\ \left(16\right)HCl+NaOH\rightarrow NaCl+H_2O\\ \left(17\right)S+O_2\xrightarrow[]{t^0}SO_2\\ \left(19\right)SO_3+H_2O\rightarrow H_2SO_4\)

p/s: bạn bỏ số 18 đi nha, tại mik bấm nhầm sorry bạn!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thảo Ngân
Xem chi tiết
Khanh1610
Xem chi tiết
jasmin tran
Xem chi tiết
Thu Hoang Anh
Xem chi tiết
Bùi Phương ANH
Xem chi tiết
Thanh Nguyễn
Xem chi tiết
박장미
Xem chi tiết
Ngọc hà
Xem chi tiết
Sống zị rồi ai chơi
Xem chi tiết