Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 198
Điểm GP 14
Điểm SP 138

Người theo dõi (6)

Phan Lạc Long
sikaru konoha
châu_fa
lê thanh lâm

Đang theo dõi (7)

POP POP
Anh Thư Bùi
Ngô Hải Nam
Team LCPT
Kudo Shinichi