Hằng Lê

Viết một câu ghép ko dùng từ nối 

Viết một câu ghép dùng từ nối là quan hệ từ

Ng KimAnhh
26 tháng 3 lúc 19:31

Viết một câu ghép ko dùng từ nối: --> Mẹ tôi rất sợ tặng cân, cả tôi cũng vậy.

Viết một câu ghép dùng từ nối là quan hệ từ: --> Vì tôi không cầm dù nên tôi đã bị ướt hết người dưới trời mưa.

Bình luận (0)
Team LCPT
26 tháng 3 lúc 19:32

Sao bạn lại làm như thế, cậu ấy sẽ buồn đấy

Nếu hôm nay trời mưa thì em phải nghỉ học

Bình luận (0)
nguoibian
26 tháng 3 lúc 19:33

Vì xe bị hỏng nên em đi học muộn

Bình luận (0)
luan nguyen
26 tháng 3 lúc 19:44

Sao bạn lại làm như thế, cậu ấy sẽ buồn đấy

Nếu hôm nay trời mưa thì em phải nghỉ học

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoài anh Pham
Xem chi tiết
Minh Tân Binh
Xem chi tiết
Trọng Nhật Nguyễn
Xem chi tiết
Trung Hau
Xem chi tiết
20 Vũ Quỳnh Như
Xem chi tiết
Huyền Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Anh :33
Xem chi tiết
Trương Thị Anh Thư
Xem chi tiết
Võ Ngọc Xuân Mai
Xem chi tiết