Phat Tan

viết cho mik GT,KL với ạ,mik ko cần giảiloading...

Kurouba Ryousuke
25 tháng 5 lúc 20:03

`\text {GT |  Cho đoạn thẳng BC, I là trung điểm của BC. Trên trung trực của BC lấy A (A} \ne \text {I)}`

`\text {KL |} \Delta AIB = \Delta AIC}`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phat Tan
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
도안Hailey
Xem chi tiết
Jenie thỉu
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
Phan Thị Linh Chi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)