Phat Tan

viết cho mik GT,KL với ạ,( ko cần giải)loading...

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 23:13
GT

ΔABC vuông tại A, BD là phân giác.

DE vuông góc BC tại E

AB giao DE=F

KLBD là trung trực của AE

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phat Tan
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
도안Hailey
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Jenie thỉu
Xem chi tiết
Phat Tan
Xem chi tiết
Kiệt Nguyễn
Xem chi tiết
AMD Ryzen 9-5900XS
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)