khánh linh nguyễn

vì sao môi trường ôn đới hải dương có mùa hạ mát , mùa đông ko lạnh lắm , nhiệt dộ thường trên o độ c

Bờ Tâu lục địa chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió Tây ôn đới, ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông thì không lạnh lắm. Càng vào sâu trong đất liền, tính chất lục địa càng rõ nét, thảm thực vật thay đổi

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
21 tháng 4 lúc 20:29

 Vì bờ tây lục địa do chịu ảnh hưởng của dòng biển nóng và gió tây ôn đới nên có:môi trường ôn đới hải dương : Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Gia Bảo

Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường:

A. ôn đới lục địa.

B. ôn đới hải dương.

C. địa trung hải.

D. cận nhiệt đới ẩm.

Hoàng Gia Bảo

Khí hậu ẩm ướt quanh năm, mùa hạ mát mẻ, mùa đông không lạnh lắm là đặc điểm của môi trường:

A. ôn đới lục địa.

B. ôn đới hải dương.

C. địa trung hải.

D. cận nhiệt đới ẩm.

Hoàng Gia Bảo

Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là

A. Tây Nam.

B. Đông Bắc.

C. Đông Nam.

D. Tây Bắc

Hoàng Gia Bảo

Hướng gió chính vào mùa đông ở môi trường nhiệt đới gió mùa là:

A. Tây Nam.

B. Đông Bắc.

C. Đông Nam.

D. Tây Bắc.

Hoàng Gia Bảo

Ở môi trường nhiệt đới gió mùa thường có mưa lớn là do có:

A. gió mùa Đông Bắc.

B. gió mùa Tây Nam.

C. gió Đông Nam

D. gió Tín phong

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN