Hướng dẫn soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

Lê Thị Quý

Trong sản xuất bao giờ cũng có bước kiểm tra sản phẩm có thể coi văn bản cũng là một loại ản phẩm cần được kiểm tra sau khi hoàn thành không?Nếu có thì sự kiểm tra ấy cần dựa theo tiêu chí nào? :< tl giúp mik vssss


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn thị xuân mai
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Tống Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Yến Nhi
Xem chi tiết
Mỹ Tâm Lê Thị
Xem chi tiết
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
phan thị thanh tâm
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
Xem chi tiết