Hướng dẫn soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Hãy trình bày các bước tạo lập văn bản. Theo em,bước nào là quan trọng nhất ? vì sao 
GIÚP MÌNH VS!!! MÌNH CẦN GẤP.THANKS CÁC BẠN NHIỀU

Nguyễn Huy Tú
18 tháng 9 2016 lúc 15:08

Có 4 bước tạo lập văn bản:

Bước 1: Tìm hiểu đề, tìm ý: kiểu bài, đối tượng, như thế nào?

Bước 2: Lập dàn ý: Mở bài, Thân bài, Kết bài.

Bước 3: Viết bài

Bước 4: Đọc lại và sửa chữa

Em thấy bước thứ 2 là quan trọng nhất vì ta phải tìm ý và sắp xếp ý để có bố cục rành mạch, hợp lí và giúp không tẩy xóa, làm cho câu văn liên kết với nhau và hay hơn.

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Bích Hồng
28 tháng 9 2018 lúc 12:40

Có bốn bước tạo lập văn bản:

- Bước 1: tìm hiểu đề, tìm ý.

- Bước 2:lập dàn ý chi tiết.

- Bước 3: viết bài văn hoàn chỉnh.

- Bước 4: kiểm tra và sửa chữa các lỗi sai.

* Em thấy bước quan trọng nhất là bước 1.

Vì nếu chưa tìm hiểu kĩ đề bài, nội dung, yêu cấu thì khi lập dàn ý hay viết bài văn sẽ rất dễ sai, lạc đề.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Nguyễn thị xuân mai
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Tô Thành Minh
Xem chi tiết
phan thị thanh tâm
Xem chi tiết
Lê Thị Quý
Xem chi tiết
Dương Thị Khánh Huyền
Xem chi tiết