Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 40
Số lượng câu trả lời 64
Điểm GP 2
Điểm SP 67

Người theo dõi (56)

Đang theo dõi (17)

Hà Đức Thọ
SilverStar
Bùi Ngọc Anh
Thuy Tran