Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 174
Số lượng câu trả lời 201
Điểm GP 1
Điểm SP 92

Người theo dõi (62)

Trieu Van
lê huân
Yuzu
Thusang Lethusang

Đang theo dõi (0)