Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (0)

Đang theo dõi (2)

Thảo Phương
Huong San