Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 12

Người theo dõi (12)

Đang theo dõi (1)

Linh Phương