Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 106
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (13)

Binh Do
Min Suga
ly nguyen phuong
Yuki Ami
Min Suji

Đang theo dõi (0)