Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 29
Điểm GP 0
Điểm SP 4

Người theo dõi (1)

Cristiano Ronaldo

Đang theo dõi (20)

Nhóm Nhạc Uni
Ngọc Hnue
Hà Thanh Thảo
huy nquyen
hoa hồng