Hướng dẫn soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

Duong Thi Nhuong

Có cần kiểm tra lại " sản phẩm " - bài văn sau khi đã hoàn thành không ?

- Có. Theo tiêu chuẩn nào ? .......

- Không. Vì sao ? ........

Mộc Dy
7 tháng 9 2016 lúc 22:09

Có. '' Sản phẩm'' phải được kiểm tra lại, điều chỉnh những nội dung, cách diễn đạt chưa hợp lí, sửa các lối về dùng từ, đặt câu, viết đoạn, chuyển ý,...

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nagisa Motomiya
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết
Tống Nhi
Xem chi tiết
Lê Thị Quý
Xem chi tiết
Nguyễn thị xuân mai
Xem chi tiết
Mỹ Tâm Lê Thị
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
Đỗ Yến Nhi
Xem chi tiết
송중기
Xem chi tiết