Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 43
Số lượng câu trả lời 43
Điểm GP 0
Điểm SP 16

Người theo dõi (13)

Đang theo dõi (5)

Minh Thu
Bảo Duy Cute
Phuong Thao Hoang
Thảo Phương