Hướng dẫn soạn bài Quá trình tạo lập văn bản

송중기

Có cần phải kiểm tra lại "sản phẩm"- bài văn sau khi đã hoàn thành không?

Có. theo tiêu chuẩn nào?

Không. Vì sao?

Duong Thi Nhuong
7 tháng 9 2016 lúc 22:15

bn vào đây nè

 /hoi-dap/question/85029.html?pos=262126

Bình luận (0)
SKT Tuấn Anh
13 tháng 9 2017 lúc 20:12

bạn học sách vnen à

Bình luận (0)
Linh Hà
21 tháng 9 2017 lúc 21:48

Có.theo 7 yêu cầu sau:

- Đúng chính tả

- đúng ngữ pháp

- dùng từ chính xác

-bám sát bố cục

-có tính liên kết

-ngôn từ trong sáng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tống Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn thị xuân mai
Xem chi tiết
Lê Thị Quý
Xem chi tiết
Mỹ Tâm Lê Thị
Xem chi tiết
Duong Thi Nhuong
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Đào Thuỳ Dương
Xem chi tiết