Ngọc Anh

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C):(x+3)^2 +(y-4)^2=16 và điểm H (-2;2) . Đường thẳng delta:ax+by+1 đi qua điểm H  và cắt đường tròn (c) tại hai điểm A,B sao cho độ dài đoạn thẳng AB nhỏ nhất. Khi đó 6a+3b bằng

Nguyễn Việt Lâm
10 tháng 5 lúc 22:05

(C) tâm \(I\left(-3;4\right)\) bán kính \(R=4\)

Gọi K là hình chiếu của I lên AB \(\Rightarrow K\) là trung điểm AB

\(\Rightarrow AB=2IK=2\sqrt{IA^2-IK^2}=2\sqrt{R^2-IK^2}\)

\(\Rightarrow AB\) nhỏ nhất khi IK lớn nhất

\(\Rightarrow K\) trùng H hay \(AB\) đi qua H và vuông góc IH

\(\overrightarrow{IH}=\left(1;-2\right)\Rightarrow\) phương trình \(\Delta\) có dạng:

\(1\left(x+2\right)-2\left(y-2\right)=0\Leftrightarrow x-2y+6=0\)

\(\Leftrightarrow\dfrac{1}{6}x-\dfrac{1}{3}y+1=0\Rightarrow a=\dfrac{1}{6};b=-\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Công Thanh Tài
Xem chi tiết
BRVR UHCAKIP
Xem chi tiết
BRVR UHCAKIP
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Ngọc Dao
Xem chi tiết
Nguyễn My
Xem chi tiết
Quoc Khanh Vu
Xem chi tiết
Hạ Nhi
Xem chi tiết
Ngọc Dao
Xem chi tiết
Ngọc Dao
Xem chi tiết