Nguyễn Khánh Huyền

loading...

Trình bày tự luận

nhanh giúp e với ạ 

S - Sakura Vietnam
27 tháng 5 lúc 7:31

a)

-Phân số nhỏ nhất là 17/60

b) 

S= 8/3 + 32/15 + 72/35 + 128/63 + 200/99

  = ( 40+32/15 ) + (72/35 + 128/63 ) + 200/99

  = 24/5 + 184/45 + 200/99 

  = 80/9 + 200/99

  = 120/11

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Hoàng tử bóng đêm
Xem chi tiết
Xem chi tiết
bùi mai lâm nhi
Xem chi tiết
Hà Ngọc Vân Nguyễn
Xem chi tiết
Bộ Lê Bách
Xem chi tiết