Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 97
Số lượng câu trả lời 181
Điểm GP 0
Điểm SP 72

Người theo dõi (12)

Jackson Williams
L.Nhi
bùi mai lâm nhi
Cao Dũng

Đang theo dõi (32)

Cihce
thaolinh
L.Nhi
Vũ Quang Huy