Huy Nguyễn Quang

trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy cho Parabol (P):y=x^2 và đường thẳng (d):y=-x+2

a)vẽ (P)

b)tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d)

a: loading...

 

b: Phương trình hoành độ giao điểm là:

\(x^2=-x+2\)

=>\(x^2+x-2=0\)

=>(x+2)(x-1)=0

=>\(\left[{}\begin{matrix}x=-2\\x=1\end{matrix}\right.\)

Thay x=-2 vào (P), ta được:

\(y=\left(-2\right)^2=4\)

Thay x=1 vào (P), ta được:

\(y=1^2=1\)

Vậy: (P) giao (d) tại A(-2;4); B(1;1)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lam Phương
Xem chi tiết
Trần Thị Thanh Thủy
Xem chi tiết
Nguyễn Mạnh Ngọc
Xem chi tiết
Fujika Midori
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Lê
Xem chi tiết
vũ trịnh như trang
Xem chi tiết
huyhoang vo
Xem chi tiết
Lê Huyền
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết