Thúy Đỗ

Tính số mol và số gam của oxit cần thiết để đốt cháy hoàn toàn a,2,24l khí menta CH4 b,4,48l khí menta CH4 c,6,72l khí menta CH4

Giúp mik với !

 

 

 

 

 

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 20:43

PT: \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

a, \(n_{CH_4}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=2n_{CH_4}=0,2\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{O_2}=0,2.32=6,4\left(g\right)\)

b, \(n_{CH_4}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=2n_{CH_4}=0,4\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{O_2}=0,4.32=12,8\left(g\right)\)

c, \(n_{CH_4}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

Theo PT: \(n_{O_2}=2n_{CH_4}=0,6\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{O_2}=0,6.32=19,2\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
uyên nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Phúc
Xem chi tiết
Nhật Văn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
T.Huy
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Hà Quang Tùng
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)