Phép nhân và phép chia các đa thức

Văn Thắng

tính nhanh

73.77=?

56.54=?

26.24=?

37.33=?

55.55=?

Việt Kiều
21 tháng 9 2017 lúc 21:42

5621

3024

624

1221

3025

Bình luận (0)
Văn Thắng
21 tháng 9 2017 lúc 21:43

tuyến nhanh

Bình luận (1)
Kien Nguyen
21 tháng 9 2017 lúc 22:17

73.77 = (75 - 2).(75 + 2)

= 752 - 22

= 5621

56.54 = (55 + 1).(55 - 1)

= 552 - 1

= 3025 -1 = 3024

26.24 = (25 + 1).(25 - 1)

= 252 -1

= 624

37.33 = (35 - 2).(35-2)

= 352 - 22

= 1225 - 4

= 1221

55.55 = 3025

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Hoàng
Xem chi tiết
bsanizdabest
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết