Phép nhân và phép chia các đa thức

bsanizdabest

tính nhanh (3x+5)^2+(3x-5)^2-2(3x+5)(3x-5)

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 12 2021 lúc 11:05

\(=\left(3x+5-3x+5\right)^2=100\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Bùi Quốc Tháng
Xem chi tiết
Lương Ngọc Cường
Xem chi tiết
Út
Xem chi tiết
Nhung Nguyen
Xem chi tiết
Tạ Giang Nam
Xem chi tiết
Nguyên Xa
Xem chi tiết
Núi non tình yêu thuần k...
Xem chi tiết
Dũng Lê
Xem chi tiết
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết