Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 81
Số lượng câu trả lời 95
Điểm GP 5
Điểm SP 51

Người theo dõi (24)

Đang theo dõi (31)

Dương Hạ Chi
giang nguyễn
Tuyết Nhi Melody
Hải Ngân