Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 47
Số lượng câu trả lời 687
Điểm GP 60
Điểm SP 1396

Người theo dõi (76)

Lạc Y Cheryl
Lê Chính
Mai Jue Bin
Park Min Young
diệu nguyễn

Đang theo dõi (49)