Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 2283
Điểm GP 533
Điểm SP 2142

Người theo dõi (647)

phan đạt
zozozo
Trường Phan
Lam Yên Chi

Đang theo dõi (1)

Dòng thời gian