Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Yên Bái , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 750
Điểm GP 146
Điểm SP 837

Người theo dõi (112)

An Diệp Nhiên
Thùy Linh
Iam a hacker
Tojimomi Ngoc
Trà My

Đang theo dõi (9)

Phùng Khánh Linh
Nguyễn Anh Thư
Akai Haruma
Phạm Tiến
Trần Minh An