Phép nhân và phép chia các đa thức

Hà Hoàng

Tính nhanh:1262 – 152.126 + 5776

 

Kirito-Kun
2 tháng 9 2021 lúc 15:26

1262 - 19152 + 5776

= -12114

Bình luận (0)
??? ! RIDDLE ! ???
2 tháng 9 2021 lúc 15:28

Đáp án là : -12.114

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
2 tháng 9 2021 lúc 23:26

Sửa đề: \(126^2-152\cdot126+5776\)

\(=126^2-2\cdot126\cdot76+76^2\)

\(=\left(126-76\right)^2\)

\(=50^2=2500\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
bsanizdabest
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Đàm Tùng Vận
Xem chi tiết
annielin
Xem chi tiết