Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 2316
Điểm GP 28
Điểm SP 945

Người theo dõi (35)

Mr 9323
Quang Khai
Cao ngocduy Cao
kkkkk
Vũ Yến Nhi

Đang theo dõi (7)

Vũ tũm tĩm
Hien Le
nguyễn Chi
Tô Hà Thu
Concadilac