Phượng Phạm

tính bằng cách hợp lí nhất

loading...

giúp t vs

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:44

h: \(\left[\left(-4\right)\cdot\left(-9\right)-6\right]\left[\left(-12\right)-\left(-7\right)\right]\)

\(=\left(36-6\right)\left(-12+7\right)\)

\(=-5\cdot30=-150\)

k: \(125\cdot\left(-24\right)+24\cdot225\)

\(=24\cdot\left(-125\right)+24\cdot225\)

\(=24\left(225-125\right)\)

\(=24\cdot100=2400\)

m: \(\left(-4\right)\cdot13\cdot\left(-250\right)\)

\(=13\cdot4\cdot250\)

\(=13\cdot1000=13000\)

o: \(-43\left(1-296\right)-296\cdot43\)

\(=-43\cdot1+43\cdot296-43\cdot296\)

\(=-43\cdot1=-43\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Bùi khánh linh Bùi
Xem chi tiết
Hài hước
Xem chi tiết
Hồng Đỗ
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Bảo Trân
Xem chi tiết
Phượng Phạm
Xem chi tiết
Phạm Nguyễn Bảo Trân
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Rhider
Xem chi tiết