Phượng Phạm

Tính bằng cách hợp lí nhất:

a) (-125) . 4

b) (-2017) . (-2016) . 0

c) (-12) . (-11)

d) (-4) . (-8) . (-25) . (-125)

e) (-2) . (-5) . (-7)

(-2) = âm 2 ; (-5) = âm 5  ; . = nhân

giúp t vs, t càn gấp, tí t đi học r

Kiều Vũ Linh
10 tháng 11 lúc 13:37

a) (-125) . 4

= -500

b) (-2017) . (-2016) . 0

= 0

c) (-12) . (-11)

= 132

d) (-4) . (-8) . (-25) . (-125)

= [(-4).(-25)].[(-8).(-125)]

= 100.1000

= 100000

e) (-2).(-5).(-7)

= [(-2).(-5)].(-7)

= 10.(-7)

= -70

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 13:37

 

a: \(\left(-125\right)\cdot4=-\left(125\cdot4\right)=-500\)

b: \(\left(-2017\right)\cdot\left(-2016\right)\cdot0=0\cdot2016\cdot2017=0\)

c: \(\left(-12\right)\cdot\left(-11\right)=12\cdot11=12\cdot10+12=120+12=132\)

d: \(\left(-4\right)\cdot\left(-8\right)\cdot\left(-25\right)\cdot\left(-125\right)\)

\(=4\cdot8\cdot25\cdot125\)

\(=4\cdot25\cdot8\cdot125\)

\(=100\cdot1000=100000\)

e: \(\left(-2\right)\cdot\left(-5\right)\cdot\left(-7\right)\)

\(=-7\cdot2\cdot5\)

\(=-7\cdot10=-70\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mai Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Khang1029
Xem chi tiết
tranthianhkieu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim Thúy
Xem chi tiết
Trần Ngọc Linh
Xem chi tiết
nguyễn phương thảo vy
Xem chi tiết
Phạm Hà Ánh Ngọc
Xem chi tiết
Nobita Kun
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết