Hermione Granger

Tìm x: \(30x-15x^2=0\)

Phía sau một cô gái
6 tháng 12 2023 lúc 21:07

\(30x-15x^2-0\)

\(\Leftrightarrow15x\left(2-x\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}15x=0\\2-x=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=0\\x=2\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dương Thanh Nam
Xem chi tiết
hali
Xem chi tiết
Bảo Thiii
Xem chi tiết
Bao Cao Su
Xem chi tiết
ღ✧ Nguyễn Lệ  ✧ღ
Xem chi tiết
fcfgđsfđ
Xem chi tiết
Viett Anhhh
Xem chi tiết
Đặng Đình Tiến
Xem chi tiết
Văn Thái Sơn Đinh
Xem chi tiết