Đại số lớp 7

Phan Tuấn Đức

Tìm GTLN,GTNN biết ( nếu có)

A=2.|x+3|+|2x+8|

B= x-|x|

nguyễn thế hùng
23 tháng 12 2016 lúc 11:30

A = 2/x+3/+/2x+8/ ta có /2x+8/>bằng 0 => /2x+8/+2/x+3/>bằng 0 nên GTLN là 0 cậu phải tìm giá trị của x để thoả mãn nhé nếu không sẽ không có điểm đâu

B=x-/x/ thì x<bằng /x/nên x-/x/<bằng 0 nên GTLN là 0 cậu phải tìm giá trị của x để thoả mãn nhé nếu không sẽ không có điểm đâu nhévuiyeulike nhé

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thu Trà
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Công Tài
Xem chi tiết
bùivân trang
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Đức
Xem chi tiết
Ngọc Hà
Xem chi tiết
Trang
Xem chi tiết
xx EXO vô danh xx
Xem chi tiết
linh angela nguyễn
Xem chi tiết