Lê Mai Hương

-Tìm GTLN của bthức P = (sqrt(x))/(2x + 1)

Akai Haruma
17 tháng 12 2023 lúc 0:02

Lời giải:

ĐK: $x\geq 0$. 

Áp dụng BĐT Cô-si: $2x+1\geq 2\sqrt{2x}$

$\Rightarrow P=\frac{\sqrt{x}}{2x+1}\leq \frac{\sqrt{x}}{2\sqrt{2x}}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$

Vậy $P_{\max}=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. Giá trị này đạt được khi $2x=1$ hay $x=\frac{1}{2}$

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ng Tr Thanh Hà
Xem chi tiết
N.T.P.Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Huyền Diệp
Xem chi tiết
PHó
Xem chi tiết
Nguyễn Nhị Hà
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thư
Xem chi tiết
Trang Hà
Xem chi tiết
Đỗ Đàm Phi Long
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Minh Thư
Xem chi tiết