Lê Thị Cẩm Giang

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:
\(P=2x^2+y^2+2xy+5x+y+\dfrac{37}{4}\)
Giải thích từng bước giải!

Đinh Trí Gia BInhf
19 tháng 3 lúc 10:26

P= (x2+2xy+y2)+(x+y)+(x2+4x+4)+21/4

P=(x+y)2+2(x+y)x1/2+1/4+(x+2)2+5

p=(X+Y+1/2)2+(x+2)2+5 >=0

Dấu bằng xảy ra khi:

x+y+1/2=0

x+2=0

Bạn tự giải nốt nhé

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Khôi Cuber
Xem chi tiết
Diệu Thảo Channel
Xem chi tiết
bùi huyền trang
Xem chi tiết
Bùi Hải Đoàn
Xem chi tiết
VuHanhTrang
Xem chi tiết
Hoàng Ninh
Xem chi tiết
Đan Linh
Xem chi tiết
Chu Bá Hiếu
Xem chi tiết
ghkjv giuhi
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)