Trần Nguyễn Trang My

: Tích 6 . 6 . 6 . 6 . 3 . 2 viết dưới dạng một lũy thừa là:

  A. 64 . 3 . 2                       B. 66                                   A . 64 . 31 . 21                         D. 65

hehe

Huỳnh Thanh Phong
10 tháng 11 lúc 18:51

\(6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot3\cdot2\)

\(=6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot\left(3\cdot2\right)\)

\(=6\cdot6\cdot6\cdot6\cdot6\)

\(=6^5\)

⇒ Chọn D 

Bình luận (0)
Jaek Hdiss
10 tháng 11 lúc 19:43

D

Bình luận (0)

Chọn D

 

Bình luận (0)
0344219165
10 tháng 11 lúc 21:03

d

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Minh Trí
Xem chi tiết
trandinhtrung
Xem chi tiết
tran thanh ngoc
Xem chi tiết
Trần Anh Dũng
Xem chi tiết
phạm thu hà
Xem chi tiết
doan thao vy
Xem chi tiết
Phạm Duy Lộc
Xem chi tiết
Vũ Khánh Ly
Xem chi tiết
Lê Xuân Tùng
Xem chi tiết