Gia Hân

Thế hệ xuất phát có kiểu gen Aa. Xác định tỷ lệ các kiểu gen của đời con sau ba thế hệ tự thụ phần hoặc giao phối gần.

Minh Phương
3 tháng 4 lúc 19:36

Theo quy luật Mendel, tỷ lệ gen của đời con sau ba thế hệ là:
- 1/4 AA
- 1/2 Aa
- 1/4 aa

Bình luận (1)
hoàng gia bảo 9a6
3 tháng 4 lúc 19:39

theo mình tỷ lệ các kiểu gen của đời con sau ba thế hệ sẽ là 1:2:1 (AA:Aa:aa)

Bình luận (2)

TLKG đời con sau 3 thế hệ tự thụ phấn hoặc giao phối gần:

\(Aa=\left(\dfrac{1}{2}\right)^n=\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{1}{8}\\ AA=aa=\dfrac{1-\dfrac{1}{8}}{2}=\dfrac{7}{16}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quân Phạm
Xem chi tiết
Huyen Nguyen thi thanh
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Kiều Đông Du
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Như
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Phương Như
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Vân
Xem chi tiết
Star Platinum Za Warudo
Xem chi tiết
Mai Nhi
Xem chi tiết
Lộc Hữu
Xem chi tiết